Typy akvárií

Základní rozdělení akvárií

Podle biotopů – Asie,  Afrika, Amerika a ryby jezer Malawi a Tanganika – v těchto akváriích chováme pouze ryby, jejichž domovinou jsou zmíněné oblasti. Přizpůsobujeme tomu parametry vody, velikost nádrže, vnitřní layout, rostlinstvo apod.

Dále pak jako akvária:

  • Společenská – pro více druhů ryb z několika biotopů, ovšem s co nejvíce podobnými podmínkami a samozřejmě s rybami, které jsou k sobě navzájem snášenlivé.
  • Rostlinná – akvarijní nádrž je primárně zaměřena na pěstování akvarijních rostlin
  • Chovná – speciální nádrže bez dna, rostlin a dekorací určené k odchovu akvarijních ryb
  • Krevetkária – většinou mini nebo malá akvária s vhodným porostem pro chov maličkých krevetek
  • Želvária – nádrže přizpůsobené chovu vodních želv
  • Rakária – nádrže přizpůsobené chovu raků a ráčků
  • Paludária – speciální nádrže, kde samotné akvárium tvoří poměrově jen minimální část. Ostatní, tedy většinová část je zbudována pro rostliny, které jsou nad hladinou a využívají vzdušnou vlhkost. Podle velikosti paludárií lze zde chovat také živočichy. Někdy je paludárium nazýváno jako akvaterárium.